Առանց հաշվելու գտիր 234\( + \)481 գումարը, եթե 715\( - \)234\( = \)481
  
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: