Ո՞ր հավասարությունն է ստուգվում հետևյալ հավասարությամբ՝ 419\( - \)110\( = \)309
  
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: