Գումարումը ստուգում են հանման միջոցով:
 
Նշիր դրա վերաբերյալ ճիշտ պնդումը: