Հետևյալ հանումը ճիշտ է կատարված՝ 683\( - \)252\( = \)431
 
Որոշիր 252\( + \)431 գումարը:
 
Պատասխան՝