Ո՞ր հավասարությունն է ստուգվում հետևյալ հավասարությամբ՝ \(c - n = x\)
  
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: