Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տեսական պնդման շարունակությունը

Բարդություն հեշտ

1
2. Բաժանման տարրերը

Բարդություն հեշտ

1
3. Մնացորդով բաժանման ճիշտ գրառումը

Բարդություն հեշտ

2
4. Մնացորդի արժեքները

Բարդություն հեշտ

2
5. Բաժանելիի որոշելը

Բարդություն հեշտ

2
6. Մնացորդի գոյությունը

Բարդություն հեշտ

2
7. Բաժանման տարրերը՝ բաժանելի, բաժանարար

Բարդություն հեշտ

2
8. Մնացորդի հաշվելը

Բարդություն միջին

3
9. Մնացորդով բաժանման ստուգում

Բարդություն միջին

3
10. Անհայտ բաժանելին

Բարդություն միջին

3
11. Բաժանելին փոքր է բաժանարարից

Բարդություն միջին

4
12. Բաժանման տարրերի անվանումների ընտրություն

Բարդություն միջին

4
13. Մնացորդի որոշում

Բարդություն բարդ

6
14. Մնացորդով բաժանման բոլոր տարրերը

Բարդություն բարդ

5
15. Բաժանելիի ներկայացումը

Բարդություն բարդ

6
16. Թերի քանորդն ու մնացորդը

Բարդություն բարդ

6
17. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար