Մնացորդով բաժանում
ЛошадиОбливион.jpg
 
Ախոռում կա \(14\) ձի: Դրանցից կազմեցին \(2\) ձիով լծված կառքեր:
Քանի՞ կառք ստացվեց:
 
Ստացվեց 14:2=7 կառք:
 
Հաջորդ անգամ նույն \(14\) ձիերից կազմեցին \(3\) ձիով լծված կառքեր:
 
Քանի՞ կառք ստացվեց այս անգամ:
 
Ստացվեց \(4\) կառք, և \(2\) ձիեր ավելացան և մնացին ախոռում:
 
Դա գրում են այսպես՝
 
մն.png
 
Իրոք, եթե \(4\) կառքերից յուրսքանչյուրում լծեցին \(3\)-ական ձի և ևս \(2\) ձի ավելացավ, ապա ախոռում կար \(14\) ձի՝ 34+2=14
Անմնացորդ բաժանման ժամանակ մնացորդը հավասար է զրոյի:
  
Մնացորդով բաժանումը այնպիսի բաժանում է, երբ մնացորդը հավասար չէ զրոյի:
Մնացորդով բաժանման ժամանակ քանորդը անվանում են նաև թերի քանորդ:
Օրինակ
Համոզվենք, որ 17:3=5(2 մն.):
 
Լուծման քայլերը:
 
1. Գտնում ենք \(17\)-ից փոքր ամենամեծ թիվը, որն անմնացորդ բաժանվում է \(3\)-ի:
Դա \(15\)-ն է՝ 15:3=5
 
2. Բաժանելիից՝ \(17\)-ից հանում ենք \(15\)՝ 1715=2
 \(2\)-ը մնացորդն է:
 
3. Համեմատում ենք մնացորդն ու բաժանարարը:
մնն.png
Մնացորդով բաժանման ժամանակ մնացորդը միշտ փոքր է բաժանարարից:
Ուշադրություն
Ինչպե՞ս ստուգել մնացորդով բաժանումը:
 
1. Թերի քանորդը պետք է բազմապատկել բաժանարարով:
2. Արդյունքին գումարել մնացորդը:
3. Ստացվածը պետք է հավասար լինի բաժանելիին:
1)53=152)15+2=173)17=17
Եթե բաժանելին փոքր է բաժանարարից, ապա քանորդը հավասար է \(0\)-ի, իսկ մնացորդը հենց բաժանելին է:
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Ռ. Սարգսյան, Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան, Զանգակ, 2013