Ընտրիր նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
 
Եթե բաժանելին փոքր է բաժանարարից, ապա քանորդը