Կատարիր մնացորդով բաժանում
 
20:26=i(i մն.)
 
Կատարիր ստուգում: Առաջին վանդակում գրիր բաժանարարը:
 
ii+i=i