Ո՞ր թիվը բաժանեցին 3-ի, եթե քանորդում ստացան 7, իսկ մնացորդում՝ 2
 
Պատասխան՝