Ստուգիր, թե արդյո՞ք մնացորդը ճիշտ է գտնված:
 
20:3=6(2 մն.)
 
Պատասխան՝