65150-ի բաժանման ընթացքում առաջանում են 13 և 1 թվերը և ստացվում է
651=50 ·13+1 հավասարությունը 
 
Ընտրիր բաժանման տարրերի անվանումները:
 
1. Ինչպե՞ս է կոչվում 50-ը:
 
2. Ինչպե՞ս է կոչվում 1-ը: