55724-ի բաժանելիս թերի քանորդում ստացվում է 23
 
Գտիր բաժանման մնացորդը:
 
Պատասխան՝ մնացորդը հավասար է -ի: