96130-ի բաժանման ընթացքում առաջանում են 32 և 1 թվերը և ստացվում է 
961=30 ·32+1 հավասարությունը 
 
Գրիր բաժանման տարրերը:
 
Պատասխան՝
 
բաժանելին հավասար է -ի,
 
բաժանարարը հավասար է -ի,
 
թերի քանորդը հավասար է -ի,
 
մնացորդը հավասար է -ի: