Կատարիր 341 \(: \)23 բաժանումը և բաժանելին արտահայտիր բաժանարարի, թերի քանորդի և մնացորդի միջոցով:
 
Պատուհաններում տեղադրիր թերի քանորդն ու մնացորդը:
  
Պատասխան՝ 341=23i+i