Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Տեսական պնդման շարունակությունը 1Մ.
2. Բաժանման տարրերը 1Մ.
3. Բաժանելիի որոշելը 2Մ.
4. Մնացորդով բաժանման ստուգում 3Մ.
5. Անհայտ բաժանելին 3Մ.
6. Մնացորդի գոյությունը 2Մ.