Արդյո՞ք գոյություն ունի այնպիսի թիվ, որը 89-ի բաժանելիս, մնացորդում ստացվում է 87
 
Պատասխանի վանդակում գրիր «կա» կամ «չկա»:
 
Պատասխան՝