Գտիր բաժանելին, եթե բաժանարարը հավասար է 14-ի, թերի քանորդը՝ 7-ի, իսկ մնացորդը՝ 3-ի:
  
Պատասխան՝ բաժանելին հավասար է  -ի: