Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մնացորդով բաժանում Մնացորդով բաժանում, օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տեսական պնդման շարունակությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել տեսական պնդման շարունակությունը
2. Բաժանման տարրերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ տարբերակը
3. Մնացորդով բաժանման ճիշտ գրառումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել մնացորդով բաժանման ճիշտ գրառումը
4. Մնացորդի արժեքները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել մնացորդի արժեքները
5. Բաժանելիի որոշելը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել բաժանելին, եթե տրված է բաժանարարը, թերի քանորդը և մնացորդը
6. Մնացորդի գոյությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք կա այնպիսի թիվ, որը տրված թվի բաժանվելիս ստացվում է տրված մնացորդը
7. Բաժանման տարրերը՝ բաժանելի, բաժանարար 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել բաժանելին և բաժանարարը
8. Մնացորդի հաշվելը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել բաժանման մնացորդը
9. Մնացորդով բաժանման ստուգում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է կատարել ստուգում
10. Անհայտ բաժանելին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել անհայտ բաժանելին
11. Բաժանելին փոքր է բաժանարարից 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է կատարել բաժանում և ստուգում
12. Բաժանման տարրերի անվանումների ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել բաժանման տարրերի անվանումները
13. Մնացորդի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել մնացորդը
14. Մնացորդով բաժանման բոլոր տարրերը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է գտնել մնացորդով բաժանման բոլոր տարրերը
15. Բաժանելիի ներկայացումը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Բաժանելին պետք է ներկայացնել բաժանարարի, թերի քանորդի և մնացորդի միջոցով
16. Թերի քանորդն ու մնացորդը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել թերի քանորդն ու մնացորդը
17. Արտահայտության արժեքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Մնացորդով բաժանում» թեմայից 00:20:00 հեշտ 12Մ. Առաջադրանքներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Մնացորդով բաժանում» թեմայից 00:20:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Մնացորդով բաժանում» թեմայից 00:30:00 միջին 37Մ. Առաջադրանքներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը