1. Թվեր

  1. Թվերի անվանումները

  2. Միավոր, տասնավոր, հարյուրավոր

  3. Թվի ներկայացումը

  4. Թվի գրության երկրորդ դաս

  5. Թվերի համեմատումը

  6. Զույգ և կենտ թվեր

 2. Հայկական և հռոմեական թվագրություն

  1. Հայկական թվագրության համակարգ

  2. Հռոմեական թվագրության համակարգ

 3. Գումարում և հանում

  1. Գումարում առանց կարգային անցման

  2. Գումարում կարգային անցումով

  3. Հանում առանց կարգային անցման

  4. Հանում կարգային անցումով

 4. Գումարման գործողության հատկությունները

  1. Գումարման տեղափոխական հատկությունը

  2. Գումարման զուգորդական հատկությունը

  3. Տեղափոխական և զուգորդական հատկությունների համատեղ կիրառումը

  4. Գումարի և տարբերության հատկությունները

  5. Գործողությունների կատարման քայլաշար

  6. Գումարում, գումարման ստուգումը

 5. Բազմապատկում և բաժանում

  1. Թվի բազմապատկումը 10-ով և 100-ով

  2. Թվի բաժանումը 10-ի և 100-ի

  3. Միանիշ թվի և կլոր տասնյակի արտադրյալը

  4. Կլոր տասնյակի բաժանումը միանիշ թվի

  5. Կլոր տասնյակների բազմապատկումը

  6. Կլոր տասնյակների բաժանումը

 6. Բազմապատկման գործողության հատկությունները

  1. Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը

  2. Բազմապատկման զուգորդական հատկությունը

  3. Արտադրյալի հատկությունները

 7. Տվյալներ և դատողություններ

  1. Տվյալների հավաքում

  2. Ճշմարիտ և ոչ ճշմարիտ դատողություններ

 8. Տեքստային խնդիրներ

  1. Խնդրի պայմանն ու պահանջը

  2. Խնդրի համառոտագրություն

  3. Տեքստային խնդիրների լուծում

 9. Բազմանիշ թվեր

  1. Բազմանիշ թվերի գրառումը

  2. Բազմանիշ թվերի անվանումները

  3. Բազմանիշ թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

  4. Բազմանիշ թվերի համեմատումը

  5. Բազմանիշ թվերի համեմատումը քայլաշարով

 10. Բազմանիշ թվերի գումարումն ու հանումը

  1. Բազմանիշ թվերի գումարումը և հանումը

  2. Գումարում և հանում սյունակով

  3. Բազմանիշ թվերի գումարում կարգային անցումով

  4. Բազմանիշ թվերի հանում կարգային անցումով

  5. Գումարման հատկությունների կիրառումը

 11. Բազմանիշ թվերի բազմապատկումն ու բաժանումը

  1. Երկնիշ և միանիշ թվերի արտադրյալը

  2. Բազմանիշ և միանիշ թվերի արտադրյալը

  3. Բազմապատկման գրառումը սյունակով

  4. Բազմանիշ թվի բազմապատկումը երկնիշ թվով

  5. Երկնիշ և միանիշ թվերի քանորդը

  6. Երկնիշ թվի բաժանումը երկնիշ թվի

  7. Բազմանիշ թվի և միանիշ թվի քանորդը

 12. Չափման միավորներ

  1. Մետաղադրամ և թղթադրամ

  2. Երկարության չափման միավորները

  3. Ժամանակի չափման միավորները

  4. Զանգվածի չափման միավորները

 13. Հավասար պատկերներ

  1. Պատկերների համընկնումը

  2. Պատկերների բաժանումը հավասար մասերի

  3. Համաչափ պատկերներ

  4. Պատկերի մակերեսը

  5. Մակերեսի չափման միավորները