Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Երկնիշ և միանիշ թվերի գումար

Բարդություն հեշտ

1
2. Կարգային գումարելիներ

Բարդություն հեշտ

1
3. Երկու երկնիշ թվերի գումար

Բարդություն հեշտ

1
4. Երկնիշ թվերի գումարման միջանկյալ քայլերը

Բարդություն հեշտ

2
5. Եռանիշ և միանիշ թվերի գումար

Բարդություն հեշտ

1
6. Կլոր թվի և երկնիշ թվի գումար

Բարդություն միջին

3
7. Եռանիշ թվի կարգային գումարելիներ

Բարդություն միջին

3
8. Երկու եռանիշ թվերի գումար

Բարդություն միջին

3
9. Խնդիր մատիտների մասին

Բարդություն միջին

4
10. Գումարման կատարում

Բարդություն բարդ

5
11. Թվին գումարվում է գումար

Բարդություն բարդ

5
12. Եռանիշ թվերի գումարում

Բարդություն բարդ

5
13. Երկու քառանիշ թվերի գումարում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար