Կատարիր գումարումը՝ 730+147
 
Կատարիր միջանկյալ գործողությունները՝
 
1. միավորների գումարը՝
 
2. տասնավորների գումարը՝
 
3. հարյուրավորների գումարը՝
 
+730147i