Ամենափոքր եռանիշ և երկնիշ թվերի գումարին գումարիր 44 թիվը:
 
Պատասխան՝