Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բաժանում մեկի

Բարդություն հեշտ

1
2. 0 թիվը, բաժանում 0 թվի

Բարդություն հեշտ

1
3. Բաժանում 10-ի

Բարդություն հեշտ

1
4. Բաժանում 100-ի

Բարդություն հեշտ

1
5. Հավասար թվերի բաժանում

Բարդություն հեշտ

1
6. Կլոր թվի բաժանումը 10-ի

Բարդություն հեշտ

1
7. Արտահայտության արժեքի հաշվում, հանում և բաժանում

Բարդություն միջին

4
8. Արտադրյալների համեմատում

Բարդություն միջին

3
9. Քանորդ և տարբերություն

Բարդություն միջին

3
10. Արտահայտության արժեքը (բաժանում իր վրա)

Բարդություն միջին

4
11. Բաժանումներ 10-ի և 100-ի

Բարդություն միջին

4
12. Համեմատում (բաժանում և բազմապատկում)

Բարդություն միջին

4
13. Երկու արտահայտությունների համեմատում

Բարդություն միջին

4
14. Արտահայտության արժեքը, բաժանում 10-ի

Բարդություն բարդ

6
15. Բաժանում 1000-ի

Բարդություն բարդ

6
16. Բաց թողնված թիվը (10-ի բաժանում)

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար