Հաշվիր արտահայտության արժեքը:
 
(73737):10
 
Առաջին գործողության պատասխանը՝ 
 
Երկրորդ գործողության պատասխանը՝