Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. 0 թիվը, բաժանում 0 թվի 1Մ.
2. Հավասար թվերի բաժանում 1Մ.
3. Արտահայտության արժեքի հաշվում, հանում և բաժանում 4Մ.
4. Արտահայտության արժեքը (բաժանում իր վրա) 4Մ.
5. Բաժանումներ 10-ի և 100-ի 4Մ.
6. Երկու արտահայտությունների համեմատում 4Մ.
7. Արտահայտության արժեքը, բաժանում 10-ի 6Մ.