Հաշվիր արտահայտության արժեքը:
 
(10060):1
 
Առաջին գործողության պատասխանը՝ 
 
Երկրորդ գործողության պատասխանը՝