Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Միանիշ թիվը հռոմեական թվանշաններով

Բարդություն հեշտ

1
2. Նշի՛ր Ճիշտ պատասխանը

Բարդություն հեշտ

2
3. Հռոմեական թվանշանների գումարը

Բարդություն հեշտ

1
4. Ի՞նչ թիվ է գրված հռոմեական թվանշանով

Բարդություն հեշտ

2
5. Լատիներենով գրված թիվ

Բարդություն հեշտ

1
6. Երկնիշ թիվը հռոմեական թվանշաններով

Բարդություն հեշտ

2
7. Թվերի գրառումը հռոմեական թվանշաններով

Բարդություն միջին

3
8. Գրիր հռամեական թվի անվանումը

Բարդություն միջին

4
9. Լատիներեն տառերի քանակը

Բարդություն միջին

3
10. Համեմատի՛ր հետևյալ թվերը

Բարդություն միջին

3
11. Թվերը հռոմեական թվանշաններով

Բարդություն միջին

4
12. Թիվը բերվում է հռոմեական թվանշանների

Բարդություն միջին

4
13. Հռոմեական թվանշաններով թվի ընտրություն

Բարդություն միջին

4
14. Թվի ընտրություն

Բարդություն միջին

4
15. Հռոմեական թվանշանը փոխարինիր հնդկականով

Բարդություն միջին

3
16. Ո՞ր թիվն է մտապահած

Բարդություն բարդ

6
17. Ո՞ր տեղերն են գրավել վազքի մրցույթում

Բարդություն բարդ

6
18. Երկու թվերի գրառումը

Բարդություն բարդ

5
19. Երեք թվերի գրառումը

Բարդություն բարդ

6
20. Եռանիշ թվի գրառումը

Բարդություն բարդ

5
21. Ամենամեծ և ամենափոքր երկնիշ թվերը երկու տառերով

Բարդություն բարդ

6
22. Ամենամեծ և ամենափոքր երկնիշ թվերը մեկ տառով

Բարդություն բարդ

6
23. Հայերեն տառերի գումարը

Բարդություն բարդ

5
24. Հռոմեական թվերը հայերեն տառերով

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար