Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

42Մ.
1. Միանիշ թիվը հռոմեական թվանշաններով 1Մ.
2. Հռոմեական թվանշանների գումարը 1Մ.
3. Թվերի գրառումը հռոմեական թվանշաններով 3Մ.
4. Թվերը հռոմեական թվանշաններով 4Մ.
5. Ո՞ր թիվն է մտապահած 6Մ.
6. Ամենամեծ և ամենափոքր երկնիշ թվերը մեկ տառով 6Մ.
7. Թվի ընտրություն 4Մ.
8. Եռանիշ թվի գրառումը 5Մ.
9. Երկնիշ թիվը հռոմեական թվանշաններով 2Մ.
10. Թիվը բերվում է հռոմեական թվանշանների 4Մ.
11. Լատիներենով գրված թիվ 1Մ.
12. Երկու թվերի գրառումը 5Մ.