Պարզիր, թե ո՞ր հռոմեական թվանշանն է ստացվում՝ \(Դ + Բ\):
 
Պատասխան (հռոմեական թվանշանը)՝