Որոշիր հռոմեական թվանշաններով գրված թիվը՝ \(IX + VIII\)
 
Պատասխան (գրիր թիվը