Քանի՞ լատիներեն տառերի միջոցով է գրվում տրված երկնիշ թիվը՝ 40:
 
Պատասխան՝ 40 թիվը գրվում է  լատիներեն տառով: