Գրի՛ր հռոմեական թվի անվանումը հայերեն:
 
Նմուշ՝  \(X\) - տասներորդ
 
\(III\) -