Հետևյալ թվերը գրիր լատիներեն տառերով:
 
Պատասխանը գրիր լատիներեն մեծատառերով:
 
2 թիվը լատիներեն տառերով գրվում է՝
 
55 թիվը լատիներեն տառերով գրվում է՝