Հետևյալ թվերը գրիր հռոմեական թվանշաններով (մեծատառերով):
 
3 թիվը հռոմեական թվանշաններով գրվում է՝
 
63 թիվը հռոմեական թվանշաններով գրվում է՝