Հետևյալ թվերը գրիր հռոմեական թվանշաններով (մեծատառերով):
  
9 թիվը հռոմեական թվանշաններով գրվում է՝
 
10 թիվը հռոմեական թվանշաններով գրվում է՝
 
55 թիվը հռոմեական թվանշաններով գրվում է՝