Որոշիր հռոմեական թվանշաններով գրված թիվը՝ \(CV\)
 
Ընտրիր ճիշտ թիվը: