Որոշիր գումարը՝ \(IV + I\):
 
Որպես պատասխան գրիր ստացված թիվը`