Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Մեկերի գումարը արտադրյալի տեսքով

Բարդություն հեշտ

2
2. Մեկով բազմապատկում

Բարդություն հեշտ

1
3. Երկու գործողություն

Բարդություն հեշտ

2
4. Բազմապատկում 10-ով

Բարդություն հեշտ

1
5. Զրոյով բազմապատկում

Բարդություն հեշտ

2
6. Բազմապատկում 100-ով

Բարդություն հեշտ

1
7. Արտահայտությունների համեմատում

Բարդություն միջին

3
8. Արտադրյալների համեմատում

Բարդություն միջին

4
9. Արտահայտության արժեքի հաշվում

Բարդություն միջին

4
10. Արտահայտության արժեքը, բազմապատկում 10-ով

Բարդություն միջին

4
11. Բազմապատկումներ 10-ով և 100-ով

Բարդություն միջին

4
12. Հաշվում և համեմատում

Բարդություն միջին

3
13. Արտահայտության արժեքը, բազմապատկում 100-ով

Բարդություն բարդ

6
14. Բաց թողնված թիվը (10-ով բազմապատկում)

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ