Գումարումը փոխարինիր բազմապատկումով և հաշվիր:

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=1i=i