Հաշվիր արտահայտության արժեքը:
 
(20037)100
 
Առաջին գործողության պատասխանը՝ 
 
Երկրորդ գործողության պատասխանը՝