Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Զանգվածի միավորներ՝ կգ, գ

Բարդություն հեշտ

1
2. Կիլոգրամ և գրամ

Բարդություն հեշտ

1
3. Երեք հավասարություն

Բարդություն հեշտ

2
4. Տոննա, կիլոգրամ, գրամ

Բարդություն հեշտ

2
5. Գրամները կիլոգրամներով

Բարդություն հեշտ

2
6. Զանգվածի տարբեր միավորներ

Բարդություն հեշտ

2
7. Խնդիր կոնֆետների մասին

Բարդություն միջին

3
8. Պնդում կշեռքի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

4
9. Տոննա, գրամ

Բարդություն միջին

4
10. Երկու զանգվածներ

Բարդություն միջին

3
11. Հավասարության ընտրություն՝ տ, կգ

Բարդություն միջին

4
12. Լոլիկի կշիռը

Բարդություն միջին

4
13. Գրամները տոննաներով

Բարդություն բարդ

5
14. Գործողություն զանգվածի միավորների հետ

Բարդություն բարդ

5
15. Աղջկա զանգվածը

Բարդություն բարդ

4
16. Խանութում մնացած խնձորները

Բարդություն բարդ

5
17. Զանգվածների համեմատում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար