Ընտրիր զանգվածի երկարության չափման միավորների վերաբերյալ ճիշտ հավասարությունը: