Ընտրիր զանգվածի չափման միավորների վերաբերյալ ճիշտ հավասարությունը: