Օրվա վերջում խանութում մնացել էր 3 կգ կարմիր խնձոր և 4 կգ 247 գ կանաչ խնձոր:
 
Որքա՞ն խնձոր էր մնացել խանութում (պատասխանը գրիր գրամներով):
 
apple.jpg
 
Պատասխան՝  գրամ: