Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

22Մ.
1. Կիլոգրամ և գրամ 1Մ.
2. Գրամները կիլոգրամներով 2Մ.
3. Խնդիր կոնֆետների մասին 3Մ.
4. Պնդում կշեռքի վերաբերյալ 4Մ.
5. Երկու զանգվածներ 3Մ.
6. Գործողություն զանգվածի միավորների հետ 5Մ.
7. Աղջկա զանգվածը 4Մ.