Ընտրիր այն տարբերակը, որ հետևյալ հավասարությունը լինի ճիշտ:
 
8 կգ \(=\)  գ