Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գումարելու մեծացում

Բարդություն հեշտ

1
2. Մեծացել է գումարը

Բարդություն հեշտ

1
3. Նվազելիի փոքրացում

Բարդություն հեշտ

1
4. Պնդում գումարի հատկությունների մասին

Բարդություն հեշտ

2
5. Գումարի մեծացում/փոքրացում

Բարդություն հեշտ

2
6. Նվազելիի փոփոխություն

Բարդություն հեշտ

1
7. Ի՞նչ է կատարվում գումարի հետ

Բարդություն միջին

3
8. Տեքստային խնդիր գունավոր զառերի մասին

Բարդություն միջին

3
9. Մեծացված գումարի արժեքը

Բարդություն բարդ

5
10. Գումարելիի մեծացնելը

Բարդություն բարդ

5
11. Երկու գումարում

Բարդություն բարդ

5
12. Գումարելիի փոքրացնելը

Բարդություն բարդ

5
13. Տարբերության արժեքը

Բարդություն բարդ

6
14. Անհայտ տարբերությունը

Բարդություն բարդ

5
15. Տեքստային խնդիր խնձորների մասին

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար