255 \(+\) 406 գումարելիներից մեկը փոքրացրին 138-ով: Առանց հաշվելու որոշիր, թե որքանո՞վ փոքրացավ գումարը:
  
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: