8905 \(-\) 421 տարբերության նվազելին փոքրացվում է 591-ով:
 
Ի՞նչ է կատարվում տարբերության հետ:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: